Email
home   |   bedrijf   |   nieuws   |   diensten   |   links   |   contact


Laatste nieuws...


Voorafbetaling Belasting !
Op welke rekening?

Stortingen of overschrijvingen met betrekking tot voorafbetalingen moeten gebeuren bij de dienst der voorafbetalingen, op het rekeningnummer:

- voor natuurlijke personen, eenmanszaken; en  679-2002340-66 OF BE07 6792 0023 4066 - BIC: PCHQ BEBB

- voor rechtspersonen, vennootschappen. 679-2002330-56 OF BE20 6792 0023 3056 - BIC: PCHQ BEBB

Vergeet niet om in de mededeling uw nationaal nummer of gestructureerde mededeling te vermelden zodat ze de storting eenvoudig kunnen toewijzen aan de juiste belastingplichtige.

Wanneer?

Door driemaandelijks een voorafbetaling te doen kan men geheel of gedeeltelijk een belastingvermeerdering ontlopen.    Hoe sneller, hoe beter; dus een voorafbetaling  voor 10 april zal meer voordeel opleveren dan een voorafbetaling voor 10 juli.  Betalingen moeten gebeuren voor volgende data:

KWARTAAL

BETALING VOOR

BELASTINGVOORDEEL VOOR VENNOOTSCHAPPEN (2010) 

 VA 1
 VA 2
 VA 3
 VA 4

10 april 2012
10 juli 2012
10 oktober 2012
20 december 2012

3,00 %
2,50 %
2,00 %
1.50 %

Let op! Het inkomen van de vennootschappen wordt vermeerderd met een vastgesteld percentage (voor 2011 is dit 2,25%).  Daar worden de voordelen dan mee verekend.
Let op! Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar wijzigen de voorafbetalingsdata, voor meer info hierover kan u altijd bij ons terecht.

Opmerkingen

  • Sommige beginnende zelfstandigen/vennootschappen kunnen vrijstelling genieten van belastingvermeedering gedurende een bepaalde periode.
  • Na het einde van het boekjaar ontvangt u van de dienst voorafbetalingen een rekeninguitreksel waarop uw stortingen genoteerd staan.    Dit is een fiscaal attest dat nodig is om uw belastingaangifte correct in te vullen, het is dan ook belangrijk dat u het ons bezorgt.
  • Vooraleer u overgaat tot betaling van een voorafbetaling kan u best ons even contacteren.   Na een berekening kunnen we u vertellen of u voordeel heeft bij een voorafbetaling en zoja, hoeveel die best kan bedragen.

Accountantskantoor De Jonghe BVBA  (29-02-2012)


Link naar externe site
Klik hier om ons te contacterenterug

webdesign by [ imaxx ] - © 2009 - www.accountdejonghe.be
Email